Archiwum / Seminaria Numizmatyczne


Seminaria Numizmatyczne

Od roku 2005 wspólnie z Redakcją „GROSZA” oraz Praszkowskim Towarzystwem Numizmatycznym Muzeum organizuje Ogólnopolskie Seminaria Numizmatyczne. Podstawowym ich celem jest propagowanie i pogłębianie wiedzy na różne aspekty szeroko pojętej numizmatyki. Udział w nich biorą kolekcjonerzy i naukowcy z całego kraju, m.in. z Bielska-Białej, Gdańska, Krakowa, Katowic, Radomska, Radomia, Warszawy, Wrocławia. Seminaria są też okazją do spotkań kolekcjonerów i redaktorów różnych czasopism numizmatycznych.

.

Skip to content