Biblioteka Muzealna

Biblioteka muzealna ma charakter naukowy i odnosi się do wielu dziedzin. Można wyszczególnić w zbiorach biblioteki wydawnictwa
z zakresu historii, archeologii, etnografii, numizmatyki, religioznawstwa, sztuki, architektury, muzealnictwa.

Szczególnie ważne dla nas są pozycje związane z naszym regionem. Gromadzimy publikacje związane z gminą Praszka oraz wydawnictwa związane z ziemią wieluńską i oleską. Księgozbiór jest stale powiększany poprzez zakup publikacji i czasopism naukowych, wymianę biblioteczną oraz darowizny.

W muzeum prenumerowane są : „Mówią Wieki”, „Wiadomości Historyczne”, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, „Spotkania
z Zabytkami”. Obecnie księgozbiór liczy ponad 11 tysięcy woluminów.
Księgozbiór służy zarówno Pracownikom Muzeum jak i jest udostępniany na miejscu wszystkim zainteresowanym.

Skip to content