Dział techniki

Dział techniki gromadzi różnorodne zabytki, które stanowią niezwykłe uzupełnienie artefaktów gromadzonych w pozostałych działach muzealnych.

Do najcenniejszych eksponatów zgromadzonych w tym dziale należy zabytkowy tabor kolejki wąskotorowej, kursujący do 1987 roku na trasie Praszka–Wieluń Wąskotorowa. W jego skład wchodzą: parowóz wąskotorowy na tor 750 mm, serii Px-48-1770 z tendrem Ptx48-1770 wykonany w Fablok-Chrzanów nr fabryczny 3055 z 1953 i wagon osobowy wąskotorowy na tor 750 mm typ 1 Aw, seria Bxphi nr 00380024312-7, wykonany w PFW Świdnica nr fabryczny 2809 z 1959 roku. W 2015 roku dzięki środkom z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet 2 – Wspieranie działań muzealnych oraz wsparciu Gminy Praszka przeprowadzono gruntowną konserwację obiektu. Prezentowany w ogrodzie muzealnym tabor stanowi wspaniały, cenny zabytek historii nie tylko w skali naszej gminy, powiatu ale również i województwa oraz kraju. Stanowi on też inspirację do tworzenia szerszej kolekcji związanej z dziejami kolei na ziemiach polskich (gromadzonych w pozostałych działach).

Dział techniki zgromadził również kolekcję instrumentów muzycznych przekazanych przez wielu darczyńców, m. in. Mariana Sieradzkiego. W ramach współpracy z tym niezwykłym miłośnikiem muzyki i orkiestr dętych, Muzeum w Praszce zorganizowało dwie wystawy czasowe. Kolekcja ta składa się m.in. z kontrabasów, trąbek, fletów, akordeonów, cytr, a najstarsze pochodzą z początku XX wieku. Niezwykłym elementem tej kolekcji jest pianino z 1889 roku wyprodukowane w firmie Lappenberga z Sankt Petersburga. Należało ono do Romualda Subocza – wieloletniego organisty w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Praszce.

Następnym elementem działu techniki jest kolekcja poświęcona fotografii. W jej skład wchodzą aparaty fotograficzne (najstarszy z początku XX wieku) oraz wyposażenie ciemni fotograficznej. Najcenniejszy jest jednak zbiór szklanych klisz dokumentujący życie mieszkańców Praszki od lat 20. XX wieku do lat 50. XX wieku. Warto podkreślić, że w latach 30. XX wieku w Praszce działały trzy zakłady fotograficzne należące do Franciszka Hombka, Jana Pawlińskiego i Władysława Michalskiego (sprawdź imię).

W dziale techniki znajdują się również maszyny do pisania oraz maszyny do szycia. Zaczątkiem przyszłej kolekcji są maszyny liczące. Najciekawszym eksponatem jest arytmometr z lat 50–60. XX wieku, czy niemiecka kasa sklepowa,

Systematycznie powiększa się także zbiór zabytkowych radioodbiorników, wag wraz z odważnikami.

Skip to content