XV Ogólnopolskie Seminarium Numizmatyczne 21.09.2019

W sobotę 21 września 2019 r. odbyło się jubileuszowe, XV Ogólnopolskie i VI Międzynarodowe Seminarium Numizmatyczne pod hasłem: „Kolekcjonerstwo, kolekcje i kolekcjonerzy numizmatyczni”. Wykłady przygotowali następujący prelegenci:J. Dembiniok – „Ciekawe kolekcje w zbiorach Działu Numizmatycznego i Medalierstwa Muzeum w Chorzowie”

prof. dr hab. M. Mielczarek- „Numizmatyczne zbiory żołnierzy polskich podczas II wojny światowej stworzone na Bliskim Wschodzie”
Z. Kaleta – „Karel Chaura – antykwariusz, autor, kolekcjoner
dr E. Walczak – „O ludziach, pamiątkach narodowych i pasji kolekcjonerskiej. Rzecz o Muzeum Polskim w Rapperswill”
Z. Longa – „Nieznani kolekcjonerzy pieniądza zastępczego”
A. Musiał – „Tadeusz Solski – kolekcjoner zapomniany”
dr Z. Bogus – „Safona – krótka pieśń monetą pisana”

Po referatach na uczestników Spotkania czekał obiad oraz wycieczka do Olesna, gdzie Pani Ewa Cichoń – dyrektor Muzeum Regionalnego w Oleśnie opowiedziała o dziejach dwóch kościołów: pw. św. Michała Archanioła – najstarszej świątyni w Oleśnie, oraz drewnianego kościółka pw. św. Rocha w pobliskim Grodzisku, wzniesionego w początkach XVIII w. jako wotum dziękczynne po wygaśnięciu zarazy dżumy w Oleśnie.

Skip to content