Dział sztuki

Muzeum w Praszce gromadzi również zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego, na które składają się przede wszystkim zabytkowa porcelana, meble oraz malarstwo.

Pierwszymi muzealiami pozyskanymi do Działu Sztuki były prace malarskie powstałe podczas pleneru „Jurajska Jesień”. I Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska Jesień” został zorganizowany w 1975 roku przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy i Oddział Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków. Już od drugiego Pleneru organizatorem stał się Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, a od 1977 r. współorganizatorem jest BWA w Częstochowie (dzisiejsza Miejska Galeria Sztuki). Jest to jednocześnie najstarszy plener malarski w Polsce, którego tradycja kontynuowana jest do dziś. Do ZPAP należą absolwenci wyższych uczelni artystycznych. Prace poplenerowe pozyskane do zbiorów Muzeum w Praszce pochodzą z początku lat 80. XX w. Spośród twórców można wymienić: Stanisława Łyszczarza, Wojciecha Barylskiego, Stefana Chabrowskiego, Monikę Grygier, Sabinę Lonty, Alicję Nadolską, Cecylię Szerszeń czy Jerzego Werszlera. 

W zbiorach Działu Sztuki gromadzone są również ekslibrisy, spośród których na szczególną uwagę zasługują dwie kolekcje: Ekslibrisy Muzeów Polskich (177 obiektów) oraz Ekslibrisy autorstwa Zbigniewa Kalety (132 obiekty). Ciekawą grupę stanowi zbiór ekslibrisów Rudolfa Mękickiego – lwowskiego bibliofila, medaliera, heraldyka, historyka sztuki i muzeologa, a także twórcy i kolekcjonera ekslibrisów. W okresie 20-lecia międzywojennego stworzył on kolekcję ekslibrisów heraldycznych, numizmatycznych i lwowskich, liczącą  około 5 tysięcy egzemplarzy. W kolekcji Muzeum w Praszce znajdują się ekslibrisy z lat 30. XX w., wykonane przez Rudolfa Mękickiego w technice cynkotypii kreskowej, a także ekslibrisy wykonane przez jego synów: Juliusza i Stanisława. 

Zasadniczą część zbiorów Działu Sztuki stanowi rzemiosło artystyczne, najliczniej reprezentowane przez porcelanę oraz ceramikę użytkową. Znaleźć można tutaj wyroby polskich fabryk porcelany jak: Ćmielów, Chodzież, Lubiana, Karolina czy Wawel, a także przedwojennych fabryk śląskich: C.T. Altwasser (Stary Zdrój), Krister Porzellan Manufaktur (Wałbrzych), Fabryka Porcelany Giesche (Bogucice) czy Porzellanfabrik Königszelt (Jaworzyna Śląska). Muzeum posiada także liczne zbiory fajansu włocławskiego: talerze, misy, zestawy pojemników kuchennych, serwisy śniadaniowe oraz obiadowe, a także dużą gamę galanterii fajansowej.

 Do najciekawszych przykładów współczesnej ceramiki użytkowej można zaliczyć talerz dekoracyjny z serii Tańce polskie Zofii Stryjeńskiej, powstałej w 1929 r. z malaturą wg rysunku Zofii Stryjeńskiej „Taniec góralski” czy dekoracyjne talerzyki i filiżanki angielskiej marki Wedgwood, Royal Sutherland czy James Sadler.

Dział Sztuki zajmuje się również gromadzeniem zabytkowych mebli, sztućców, lichtarzy oraz szkła artystycznego.

Eksponaty należące do tego Działu często prezentowane są na wystawach czasowych, zarówno w formie ekspozycji w całości poświęconych sztuce, jak i  towarzysząc wystawom tematycznym przygotowywanym ze zbiorów Muzeum w Praszce.

Skip to content