XIV Ogólnopolskie i V Międzynarodowe Seminarium Numizmatyczne „Numizmatyka Niepodległej. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” 15.09.2018 r.

15 września 2018 r. odbyło się XIV Ogólnopolskie oraz V Międzynarodowe Seminarium Numizmatyczne pt. „Numizmatyka Niepodległej. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej części spotkania swoje wykłady wygłosili:
J. Medwid, „Sytuacja walutowa na ziemiach polskich przed odzyskaniem niepodległości w 1918 roku.”
dr Z. Bogus, „Złotówka restituta. W zbliżające się stulecie reformy premiera W. Grabskiego”
Druga część spotkania to referaty:
dr inż T. Olkowski, „Pieniądz odrodzonej Rzeczypospolitej”
dr K.J. Waluś, „Pieniądz zastępczy Płocka w 1918 r. Próba jego opisu w 100-lecie niepodległości Polski”
A. Musiał, „Przyczynek do wiedzy o bonach obozowych z I wojny światowej”
Po referatach nastąpiła oficjalna premiera książki „Reminiscencje Numizmatyczne. Materiały z Sympozjów Numizmatycznych w Praszce oraz Spotkań Miłośników Pieniądza Zastępczego w Bardzie”.

Dodatkową atrakcją tegorocznego spotkania była wycieczka do Byczyny, gdzie zostaliśmy przywitani przez burmistrza Roberta Świerczka. Mieliśmy możliwość zwiedzenia ratusza z wejściem na wieżę widokową i obejrzeniem panoramy miasta. Później razem z przewodnikiem przespacerowaliśmy się przez miasto. Na uwagę zasługują kościół ewangelicki w stylu gotyckim pw. św. Mikołaja oraz mury obronne z basztą Piaskową z XVI w.

Skip to content