Dział przyrodniczy

Podstawowym zadaniem działu przyrody jest dokumentowanie fauny i flory okolic Praszki. W dziale tym zgromadzone są głównie spreparowane okazy okolicznych ptaków i ssaków. Ciekawym elementem prezentowanego działu są parostki kozłów pozyskiwane od członków Polskiego Związku Łowieckiego Koła Bażant w Praszce.

Na szczególną uwagę zasługuje różnorodny zbiór skał i minerałów. Jest to dar pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Tadeusza Krzemińskiego, dr. Jana Ziomka, dr. Piotra Czubli, dr. Jana Goździka, dr Ewy Wierczowskiej–Gładyszowem, dr Grażyny Berkowskiej. Całość tworzy niezwykłą kolekcję o istotnej wartości naukowej i edukacyjnej. Inicjatorem jej powstania i przekazania do naszych zbiorów był prof. Tadeusz Krzemiński.

Ostatnimi czasy do naszego muzeum wpłynął dar – zbiór motyli polskich, który w chwili obecnej jest w opracowaniu naukowym.

Skip to content