Sklepik / Publikacje

Muzeum prowadzi sprzedaż wszystkich publikacji w siedzibie Muzeum jak i wysyłkowo.

Osoby zainteresowane zakupem publikacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem muzeum@praszka.pl

Praszka 2017

Cena 30 zł

Spis treści:
1. Przedmowa
2. Wstęp
3. Rys historyczny
4. Praszka na starej pocztówce
5. Architektura
6. Kolej
7. Ochotnicza Straż Pożarna
8. Straż Graniczna
9. Wydarzenia
10. Polmo Praszka
11. Praszka dziś

Fotografie Piotra „Dudiego” Dudka, Praszka 2019

 Cena 28 zł

Spis treści:
Spis treści
1. Słowo Burmistrza
2. Wstęp
3. Aleksandrów
4. Brzeziny
5. Gana
6. Kik
7. Kowale
8. Kuźniczka
9. Lachowskie
10. Marki
11. Praszka
12. Prosna
13. Przedmość
14. Rosochy
15. Rozterk
16. Skotnica
17. Sołtysy
18. Strojec
19. Szyszków
20. Wierzbie
21. Wygiełdów
22. Literatura

Przewodnik po zbiorach Muzeum w Praszce, Praszka 2020

Cena 14 zł

Spis treści:
1. Historia muzeum w Praszce
2. Archeologia
3. Etnografia
4. Historia
5. Przyroda
6. Sztuka
7. Technika
8. Wystawy czasowe

Sympozjum Regionalistów-Praszka 2019,Wieluń-Praszka-Łódź 2020

Cena 20 zł

Spis treści:

 • Z. Włodarczyk – Blisko i daleko – tom piąty
 • D. Kasprzyk – Regionaliści i (ich) książki
 • T. Stolarczyk – Dzieje królewskiego zamku w Łęczycy (XIV-XX w.) na tle historii miasta
 • Z. Włodarczyk – Testament ks. proboszcza Urbana Górnego z
 • Krzyworzeki w powiecie wieluńskim (1814)
 • A. Szklarz-Habrowski, I. Młodkowska-Przepiórowska – Projekt książki pt.: Studium interdyscyplinarne wokół nieistniejącego kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie
 • T.A. Nowak – Tatarzy w Stobiecku Miejskim. Między legendą, historią i współczesnością
 • Ks. J. Kapuściński – Stan badań nad Tekami Grygosińskiego w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
 • Ks. K. Kęsik – I wojna światowa w parafii w Praszce – realia duszpasterskie i wojenne
 • Z. Szczerbik – Towarzystwo Przemysłowo-Górnicze Praszka–Pilawa. Przyczynek do dziejów kopalnictwa rud żelaza na terenie gminy Praszka
 • J. Filipczyk – Czyja to głowa? Na marginesie wystawy Świat z ulicy Poprzecznej. Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) – szkic do podwójnego portretu, czyli o potrzebie regionalnych baz ikonograficznych
 • M. Iżykowska, J.Sowińska – „Z polskim słowem na odrzańskim szlaku” – edukacja regionalna w Archiwum Państwowym w Opolu
 • M. Feliks – Zdzisław Spodzieja – rzeźbiarz z Praszki. Przyczynek do badań nad twórczością lokalnych artystów nieprofesjonalnych
 • J. Sosnowski, K.T. Witczak – Kontrowersje wokół nazw służebnych poświadczonych na ziemi wieluńskiej
 • Fototeka sympozjum (Artur Musiał)

Sympozjum Regionalistów Praszka 2018 red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2018

 Cena 22 zł

 • Z. Szczerbik – IV Sympozjum Regionalistów-Praszka 2018
 • Z. Włodarczyk – Jubileusze
 • D. Kasprzyk – Regionalizm jako umiłowanie – rozmyślania etosowe
 • T. Stolarczyk – Problemy polskich dominikanów z Temidą w XV-XVI w. na podstawie akt kapituł prowincjonalnych. Przyczynek
 • K.T. Witczak – Łacińskie treny Gabriela z Wielunia na śmierć Barbary z Karśnickich Konopnickiej (1606)
 • E. Umińska-Tytoń – Kobiety na kartach ksiąg miejskich i metrykalnych Działoszyna (XVI-XIX w.)
 • M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar – „Iże go w tutejszej karczmie popyrtoł”. Karczmy powiatu oleskiego w XIX wieku w świetle protokołów sądów rozjemczych
 • Ks. K. Kęsik – Straty poniesione podczas I wojny światowej w parafii i wsi Rudniki koło Wielunia
 • J. Wojniłowicz – Brzustówka w latach wojny i okupacji hitlerowskiej (1939-1945)
  M. Feliks – Z kresowych Tuligłów do dolnośląskiej Łoziny – historia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
 • D. Skrzypczyk – Papier wszystko zniesie ? Dylematy konserwatora papieru
 • J. Stulczewski – Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli – wyzwania i problemy na wybranych przykładach
 • J. Filipczyk – Plebiscyt „Złota dziesiątka powojennej architektury Opola 1945 – 2018”
 • A. Kotynia – Działania Gminy Lipie w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego w latach 2011-2018

Sympozjum Regionalistów Praszka 2017 red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2017

Cena 20 zł

 • Spis treści:
 • Z. Szczerbik – III Sympozjum Regionalistów-Praszka 2017
 • Z. Włodarczyk – Po raz trzeci…
 • D. Kasprzyk – Regionaliści – co mówią o nich słowniki biograficzne
 • W. Szydło – Średniowieczne rycerstwo ziemi oleskiej na wybranych przykładach
 • G. Pucka, B. Walacik – Działalność Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” na rzecz odkrywania przeszłości wsi
 • M. Kopańska – Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa
 • M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar – „Tęgie znaki mu pozostały na zadniej części ciała”. Życie i obyczaje mieszkańców powiatu oleskiego w archiwalnych aktach sądowych
 • T.K. Witczak – Jan Niecisław Ignacy Badudouin de Courtenay (18451929) o konspiracji w Szkole Głównej Warszawskiej w przededniu wybuchu powstania styczniowego
 • A. Ustyniak – Wspomnienie. W 105. rocznicę powstania Cukrowni „Wieluń”
 • J. Filipczyk – Spacerownik po moim mieście. Wzory, pomysły, wątpliwości… Na przykładzie spaceru z Karolem Musiołem po Opolu
 • J. Kuropka – Antoni Gabriel (1911-1991). „Wzloty i upadki” konstruktora lotniczego z Mnichowic koło Bralina
 • J. Kołacki – Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce – projekt baz danych- Eskurs: Studium Przypadku Wieluń

Sympozjum Regionalistów Praszka 2016 red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2017

Cena 15 zł

Spis treści:

 • Z. Szczerbik – II Sympozjum Regionalistów – Praszka 2016
 • Z. Włodarczyk – Urok imprez cyklicznych
 • D. Kasprzyk – Radości i smutki regionalistów
 • A. Bąk – W świecie, gdzie kultura jest komunikacją, a komunikacja – kulturą
 • D. Orłowski – Królewska Grobla – magiczne miejsce nad Prosną
 • M. Feliks – Józef Grajnert – pionier badań etnograficznych na ziemi wieluńskiej
 • Ks. dr prałat Bernard Joszko – Historia kanoników regularnych na Ziemi Oleskiej
 • J. Petrowicz – Święci z pogranicza
 • T. Spychała – Religijność ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na wybranych przykładach kultu maryjnego
 • Ks. J. Kapuściński – Wieluń i okolice w Tekach Patykiewicza przechowywanych w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie
 • E. J.. Potańska, A. Potański, K.T. Witczak – Działalność regionalna i kulturalna w Gałkowie Dużym i Małym

Pod red: Z. Szczerbika, K.T. Witczaka, Z. Włodarczyka, Wieluń 2019

Cena 30 zł

„Wieluński słownik biograficzny zamieszcza biogramy osób już nieżyjących, szczególnie zasłużonych dla regionu, wykazujących postawy patriotyczne i prospołeczne. WSB zawiera także sylwetki osób urodzonych, zmarłych lub pochowanych na ziemi wieluńskiej, a także czasowo na niej mieszkających, które są godne upamiętnienia za względu na ich dokonania naukowe, artystyczne, literackie, sportowe, polityczne lub społeczno-kulturowe. W czwartym tomie WSB znalazło się 117 biogramów opracowanych przez 34 osoby.”

Materiały z Sympozjów Numizmatycznych w Praszce oraz Spotkań Miłośników Pieniądza Zastępczego w Bardzie, pod red. A. Musiała, Z. Szczerbika, K.J. Walusia

 Cena 45 zł

Spis treści:

Z. Szczerbik – Seminarium numizmatyczne w Praszce
D. Ejzenhart – Znaki mennicze na monetach XV-krajcarowych cesarza Leopolda I bitych w mennicach śląskich
Z. Kaleta – Mennictwo Przemyślidów opawskich
A. Musiał – Mennica kluczborska
A. Musiał – 30-lecie kwartalnika numizmatycznego GROSZ
Z. Kaleta – Obole mennicy cieszyńskiej z lat 1650-1654
J. A. Kujat – Banknoty, a bony zastępcze. Podobieństwo i różnice
A. Musial – O półgroszach świdnickich raz jeszcze
M. Mielczarek – O inflacji w antycznym świecie greckim
Z. Bogus – Pieniądz czasów inflacji w starożytnym Rzymie
J. A. Kujat – Historyczne podłoże wielkiej inflacji w Niemczech i jej wpływ na emisje pieniądza zastępczego
Z. Longa – Notgeld w okresie inflacji
Z. Bogus – Kryzys III wieku w imperium rzymskim na monetach cesarstwa
A. Musiał – Inflacja jako narzędzi propagandy plebiscytowej na Górnym Śląsku
Z. Szczerbik – Monety zastępcze w zbiorach Muzeum w Praszce
S. Biełopolskij, A. Kryżaniwskij – Numizmatyczny ruch na Ukrainie
K. J. Waluś – Pieniądz zastępczy Kutna w początkach 1914 roku i jego XIX -wieczni prekursorzy
R. Gorzkowski – Pokwitowania i płacidła w formie punc umieszczanych na wytartych monetach
A. Musiał – O bonach obozowych Wehrmachtu raz jeszcze
K. J. Waluś, J. H. Waluś – Płocki pieniądz zastępczy pierwszych dni wolności 1945 roku
K. J. Waluś – Współczesne bony i talony Płocka
J. Ziółkowski – Bony z 1914 r. – inne spojrzenie
A. Musiał – Wartość spowiedzi wielkanocnej

 

Tadeusz Olejnik. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Wieluń 2020

Cena: 35 zł

Spis treści:

 • Przedmowa – Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
 • Wstęp
 • Rozdział I Wieluń – zarys dziejów miasta
 • Rozdział II Zarys dziejów szpitalnictwa w Polsce
 • Rozdział III Powstanie szpitala w Wieluniu i jego działalność w okresie I Rzeczypospolitej
 • Rozdział IV Szpital w okresie zaborów i odrodzonej Rzeczypospolitej
 • Rozdział V Wrześniowa tragedia Wielunia – bezbronna ofiara zbrodni ludobójstwa
 • Rozdział VI Szpital powiatowy w latach okupacji hitlerowskiej i w pierwszych latach Polski Ludowej (1939-1954)
 • Streszczenie w języku angielskim
 • Streszczenie w języku niemieckim
 • Literatura
 • Indeks osób

pod red. Marka Gogoli, Wojciecha Knagi, Magdaleny Kopańskiej i Jana Książka

Cena: 47 zł

Spis treści:

 • Słowo wstępne
 • Uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera
 • Dokumentacja fotograficzna z obchodów rocznicy wybuchu wojny z udziałem Prezydentów
 • Dokumentacja fotograficzna Mszy św. pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego wraz z wydarzeniami towarzyszącymi
 • Międzynarodowa konferencja Ludność cywilna i dramat wojny zorganizowana przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Dokumentacja fotograficzna z międzynarodowej konferencji
 • Dokumentacja fotograficzna wystaw przygotowanych przez Muzeum ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
 • Dokumentacja fotograficzna wydarzeń towarzyszących obchodom 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • Dokumentacja fotograficzna przekazania dzwonu PAMIĘĆ I PRZESTROGA WIELUŃ 1 IX 1939 daru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
 • Zdjęcia koloryzowane zbombardowanego Wielunia

pod red. T. Spychały.
Książka wydrukowana na papierze kreda-mat, formatu A4, objętość 280 stron, Wieluń 2012

Cena: 60 zł

Spis treści:

 • Słowo wstępne Metropolity Częstochowskiego ks. Arcybiskupa dr. Wacława Depo
 • Wstęp
 • Otwarcie sesji naukowej przez Burmistrza Wielunia Janusza Antczaka
 • Ks. Zbigniew Wit
 • Ks. Jan Związek
 • Magdalena Zowczak
 • Ks. Sławomir Zabraniak
 • Ewa Kozołup
 • Jarosław Eichstaedt
 • Aldona Plucińska
 • Tomasz Spychała
 • Konferencja naukowa (25.04.2012) oraz otwarcie wystawy (20.09.2009)
 • Wizerunki Matki Bożej w kościołach na terenie ziemi wieluńskiej

Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Societas Scientiarum Wielunensis, Wieluń 2021

Cena: 30 zł

Spis treści:

Rozprawy i studia:

 • Wojciech Siciński
 • Anna Nierychlewska
 • Przemysław Czekała
 • Krzysztof Tomasz Witczak
 • Zdzisław Włodarczyk
 • Michał Michalski
 • Piotr Pawlak

Ks. prof. Jan Związek we wspomieniach

 • Ks. Kamil Kęsik
 • Natalia Kiedos z d. Związek
 • Helena Kiedos
 • Marian Piekarz
 • Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
 • Prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik
 • Ks. prof. dr hab. Jan Józef Janicki
 • Prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska
 • Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski
 • s. Anna Kowalczyk
 • Ks. Paweł Kostrzewski
 • Ks. Michał Widera
 • Zdzisław Gogola

Meminimus Tui

 • Zdzisław Włodarczyk
 • Ks. Kamil Kęsik
 • Joanna Filipczyk
 • Damian Kasprzyk
 • Jarosław Tkaczyński
 • Joanna Gradowska
 • Jarosław Petrowicz
 • Marta Tatiana Małkus

Recenzje i omówienia

 • Jarosław Petrowicz
 • Ks. Michał Widera

Pro Memoriam

 • Jarosław Stulczewski

Sprawozdanie

 • Zdzisław Włodarczyk

Wykaz autorów

Sympozjum Regionalistów Praszka 2022 red. D. Kasprzyk, Z. Włodarczyk, Wieluń-Praszka 2023

Cena: 30 zł

Spis treści:

 • Z. Włodarczyk – Blisko i daleko tom siódmy
 • J. Eichstaedt – Redefinicje, czyli z muzealnego magazynu w teren, ale czy z powrotem?…
 • Z. Włodarczyk – Strojec w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 r.
 • A. Starczewska-Wojnar – Wizerunki o tematyce sakralnej na pieczęciach gminnych zachodnich powiatów rejencji opolskiej z lat 1816-1933
 • J. Janicki, P.Pawlak – Budowa linii kolejowej Kalety-Herby-Podzamcze oraz pierwotne elementy infrastruktury kolejowej w świetle sprawozdania Józefa Nowkuńskiego
 • M. Iwańska – Dalej się nie da. Najbliższe zawsze pozostaną obrazy z dzieciństwa… w odniesieniu do wspomnień bohaterów książki: dzieci, już jest wojna
 • J. Stulczewski – Materiały do biografii Marcina Krawca (pedagoga w Praszce i Zduńskiej Woli) w zasobie Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli
 • J. Filipczyk – Jak Opole odzyskało malowidło Władysława Początka
 • M. Feliks – Kolekcja szklanych klisz fotograficznych ze zbiorów Muzeum w Praszce
 • U. Sakiewa – Koło Gospodyń Wiejskich w Czechach. Z tradycją w przyszłość (2015-2023)
 • J. Hatłas – Kestricz (Winica) i Czauszkjoj (Generał Kantardżijewo) – dwie gagauskie miejscowości w Bułgarii
 • J. Kucharski, A. Musiał – Fototeka sympozjum
zaproszenie promocja książki3

Cena: 50 zł

Spis treści:

 •  L. Tyszler – Od Redakcji 
 • U. Zajączkowska – Muzealnik dr Zbigniew Szczerbik (1995-2020)
 • K. Choroś – Współpraca Zbigniewa Szczerbika z wrocławskimi numizmatykami
 • L. Tyszler – Ozdoby i części stroju z cmentarzyska kultury łużyckiej w Praszce
 • Z. Włodarczyk – Przedmość w świetle tabeli prestacyjnej z 1846 r.
 • Ks. K. Kęsik – Ks. Antoni Wolicki – rektor szkół, administrator parafii w Krzepicach i proboszcz w Praszce. Przyczynek do biografii
 • J. Książek – Bohaterowie walk o wschodnie granice Polski upamiętnieni na tablicach w Praszce i Kowalach
 • T. Olejnik – Z dziejów praszkowskiego sportu
 • T. Stolarczyk – Kazania i zbiory kazań w wieluńskiej bibliotece paulińskiej w świetle inwentarza z 1815 roku
 • M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar – „Wstępuje do świętego związku małżeńskiego”. Śluby katolików w parafii oleskiej w latach 1819-1829
 • A. Nierychlewska – Pieczęć od bulii papieskiej i inne przedmioty metalowe odkryte podczas badań archeologicznych przy Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Floriana w Uniejowie w 2020 roku
 • T. A. Nowak – Znaleziska archeologiczne i numizmatyczne na łamach piotrkowskiego „Tygodnia”
 • J. Dembiniok – Medale pamiątkowe manewrów cesarskich w okolicach Jasła w 1900 roku
 • E. Walczak – O ludziach, narodowych pamiątkach i pasji kolekcjonerskiej. Muzeum Narodowe w Rapperswill (Szwajcaria) i jego darczyńcy
 • O Autorach
 • Bibliografia publikacji Zbigniewa Szczerbika
 • Fotografie

 

 

 

Skip to content