Lekcje muzealne - Oferta dla nauczycieli

Muzeum w Praszce przygotowało program edukacyjny składający się z serii lekcji. Zostały one dostosowane do programu nauczania przedmiotów humanistycznych (język polski, historia i społeczeństwo, wiedza o kulturze, ścieżki regionalne) w poszczególnych typach szkół, jak również do wieku uczniów.

Dla najmłodszych proponujemy poznawanie muzeum poprzez łączenie nauki z zabawą. Każdy temat lekcji muzealnej realizowany jest w oparciu o szczegółowy scenariusz przedstawiający cele lekcji, treści nauczania oraz sposób realizacji. Przewidywany czas na realizację jednego tematu to 45-60 min. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z wybranymi eksponatami muzealnymi, wyświetlane są także slajdy oraz ilustracje odnoszące się do omawianego zagadnienia.

Część zajęć uzupełniona jest również o warsztaty plastyczne związane z tematyką lekcji. Lekcje muzealne są okazją do przekazywania uczniom wiedzy w sposób niekonwencjonalny i obrazowy – treści edukacyjne zilustrowane przez obiekty muzealne ułatwiają ich przyswajanie oraz stymulują wyobraźnię. Warsztaty plastyczne rozwijają kreatywność oraz pozwalają uczniom wyrazić swoje odczucia związane z tematem. Istnieje również możliwość opracowania w formie lekcji muzealnej tematów zaproponowanych przez nauczyciela (po wcześniejszym uzgodnieniu) oraz przesłania szczegółowych konspektów proponowanych lekcji. Informacje ogólne

Cena lekcji muzealnej 40 zł za grupę

70 zł  za grupę w przypadku lekcji z warsztatami plastycznymi.


Przedszkola i szkoły podstawowe, klasy I-III

Szkoły podstawowe, klasy IV-VIII

Szkoły ponadgimnazjalne

Skip to content