Z dziejów Praszki

Wystawa prezentuje historię miasta od momentu nadania Praszce praw miejskich przywilejem wydanym przez króla Władysława Jagiełłę w 1392 r. po czasy II wojny światowej.

Na ekspozycji znalazły się informacje dotyczące herbu Praszki, jedynego namacalnego śladu działalności założycieli Praszki – rodu Wierusz-Kowalskich.

Prezentowane są najstarsze dokumenty znajdujące się w zbiorach Muzeum: XVIII i XIX-wieczne umowy kupna-sprzedaży, allegata, tabele prestacyjne.

Przypomniana została rola hrabiego Tomasza Potockiego w rozwoju ekonomicznym miasta w połowie XIX w., a także dotykające Praszkę klęski: wielki pożar z 1852 r., jak również epidemie.

W gablotach można obejrzeć dokumenty związane z powstałym w 1882 r. Towarzystwem Straży Ogniowej, przedwojenną czapkę strażacką i sygnałówkę.

W dalszej części wystawy znalazły się informacje dotyczące cechów rzemieślniczych, a zwłaszcza cechu szewskiego, który przez wieku utrzymywał w Praszce dominującą pozycję.

Na wystawie znalazły się również przedwojenne medale i odznaczenia, którymi zostali wyróżnieni mieszkańcy Gminy Praszka, m.in. Order Wojenny Virtuti Militari i Krzyż Walecznych Władysława Łuckiego, Medal za Wojnę 1918-1921 Aleksandra Langiewicza, Odznaka Armii Ochotniczej 1920, Odznaka pamiątkowa Armii Generała Hallera / Miecze Hallerowskie, Medal „Dla Ciebie, Polsko, i dla Twojej chwały” i wiele innych.

Ciekawostką prezentowaną na wystawie jest mundur członka Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” gniazdo w Praszce.

Ekspozycję wzbogaciły także informacje dotyczące obecności w Praszce Polskich Formacji Granicznych.  W latach 1928–1939 w Praszce funkcjonował Komisariat SG podległy Inspektoratowi Granicznemu  nr 13 „Wieluń”, którego działalność na wystawie została zilustrowana archiwalnymi fotografiami i dokumentami.

Wystawę kończy okres II wojny światowej, tutaj znalazły się informacje na temat sytuacji Praszki w okresie okupacji niemieckiej. 8 października 1939 r. decyzją Adolfa Hiltera Ziemia wieluńska wraz z zachodnimi terenami Polski została włączona do Rzeszy Niemieckiej, a od stycznia 1940 r. tereny te nosiły nazwę Kraj Warty  (niem. Reichsgau Wartheland). W ramach polityki okupacyjnej władz niemieckich rozpoczęto organizację własnej administracji oraz germianizację, wyrażającą się m.in. poprzez zmianę nazw miejscowości i ulic, zamknięcie polskich szkół, wysiedlenia ludności polskiej kierowanej na roboty przymusowe do Niemiec lub Generalnej Guberni, oraz likwidację polskiej inteligencji. Już od września 1939 r na terenie Praszki  dokonywano aresztowań, większość osób trafiła do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, skąd już po kilku tygodniach do rodzin aresztowanych napłynęły zawiadomienia o zgonach. Na ekspozycji znalazły się archiwalne listy wysyłane przez więźniów obozów koncentracyjnych, dokumenty z okresu okupacji, Arbeitskarte, Arbeitsbuch, naszywka ze znakiem P – tzw. Petka, którą zobligowani byli nosić robotnicy przymusowi, a także fotografie.

 

Skip to content