Przyroda okolic Praszki

W 2016 r. dokonano gruntownego remontu sali oraz reorganizacji ekspozycji. Nowa wystawa zbiorów działu przyrodniczego prezentuje spreparowane okazy ptaków i ssaków na tle fototapety z wizerunkiem naturalnego lasu. Większość eksponowanych gatunków do dziś zamieszkuje zbiorniki wodne oraz kompleksy leśne na terenie Gminy Praszka.

Kolejna część wystawy poświęcona jest reliktom prehistorycznych stworzeń odnalezionych w okolicach Praszki. Wśród nich są skamieniałe muszle amonitów, drapieżnych głowonogów żyjących w morzach od ery paleozoiku (dewon dolny, tj. między 410 a 360 mln lat temu) po erę mezozoiku (kreda górna, tj. między 97 a 66 mln lat temu). Amonity ostatecznie zniknęły z Ziemi wraz z końcem ery dinozaurów podczas tzw. „wielkiego wymierania kredowego”. Znacznie młodszym reliktem są kości młodego mamuta włochatego. Gatunek spokrewnionych ze słoniami mamutów włochatych pojawił się na Ziemi około 250 tys. lat temu w epoce plejstocenu (tj. między 2,58 mln a 11,7 tys. lat temu). Cechowały się grubym, brązowym futrem oraz długimi, zakrzywionymi ciosami. W wyniku zmian klimatycznych pod koniec ostatniej epoki lodowcowej w większości wymarły około 13-10 tys. lat temu.

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo ciekawy zbiór skał i minerałów ziem polskich, przekazany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Tadeusza Krzemińskiego, dr Jana Ziomka, dr Piotra Czublę, dr Jana Goździka, dr Ewę Świerczewską-Gładysz, dr Grażynę Bezkowską. Pochodzą one z trzech er: paleozoiku (np. sól różowa i czarna, gips włóknisty, dolomit krystaliczny), mezozoiku (np. piaskowiec żelazisty i pstry, syderyt muszlowy, krzemień miodowy, margiel) i kenozoiku (np. gips tabliczkowy, celestyn, kryształ siarki).

ÂÂÂCałość ekspozycji ilustrowana jest kolorowymi mapami, pokazującymi różne aspekty geograficzne i geomorfologiczne okolic Praszki.

Skip to content