INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W MUZEUM W PRASZCE

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych tzw. RODO, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji, mail i numer telefonu, znajdują się

w naszej bazie i przetwarzamy je w celu przesyłania Państwu: podziękowań za przekazane dary, zaproszeń, plakatów i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Muzeum w Praszce oraz promowania naszej instytucji.

Muzeum w Praszce pragnie zapewnić, że traktuje Państwa dane ze szczególną starannością i uwzględnia zobowiązania wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z tego względu pragniemy poinformować co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum w Praszce, Plac Grunwaldzki 15; 46-320 Praszka
 2. Muzeum w Praszce wyznaczyło Inspektora Danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres mailowy: iod@praszka.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: wysyłania podziękowań za przekazane dary do zbiorów Muzeum w Praszce, zaproszeń, plakatów, informacji
  o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum
  w Praszce, promowanie marki Muzeum w Praszce.
 4. Dane, które posiadamy: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, mail, numer telefonu, nie będę udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, oraz prawo cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W każdej sprawie dotyczącej Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w bazie danych Muzeum w Praszce można się kontaktować pod adresem e-mail muzeum@praszka.pl.
 7. Ma prawo Pani/Pan do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe użytkowane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Opublikował(a): muzeum

Ostatnia zmiana:

Skip to content