Szczególna forma prawna
Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zmianami),ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), statut Muzeum w Praszce

Statut Muzeum został przyjęty uchwałą Nr 49/VI/2015 z dnia 23-04-2015 r. Rady Miejskiej w Praszce.

Opublikował(a): muzeum

Ostatnia zmiana:

Skip to content