KADRY ZE SZKLANYCH KLISZ

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę czasową „Kadry ze szklanych klisz. Praszka i okolice na dawnej fotografii”.

W 2023 r. Muzeum w Praszce rozpoczęło realizację projektu zakładającego digitalizację oraz udostępnienie kolekcji szklanych klisz fotograficznych. Dzięki temu projektowi udało się pozyskać oraz udostępnić zwiedzającym unikatowy materiał ikonograficzny dokumentującego życie Praszki i okolic w I połowie XX w. Prezentowane fotografie ukazują miniony obraz życia niewielkiej społeczności miejskiej oraz okolicznych wsi w I połowie ubiegłego wieku. Część zdjęć pochodzi również z okresu tuż po II wojnie światowej.

            Fotografie pozyskane dzięki digitalizacji szklanych klisz zostały pogrupowane na kategorie tematyczne. Ze zbioru liczącego ponad 1500 skanów wyodrębniono kilkanaście katalogów, a wśród nich między innymi fotografie dokumentujące uroczystości państwowe, życie religijne, stowarzyszenia katolickie, nauczycieli i uczniów szkoły powszechnej,  funkcjonariuszy policji państwowej i straży granicznej, architekturę miasteczka i okolic, okres okupacji niemieckiej, judaica. Ważne miejsce w kolekcji zajmują fotografie rodzinne, wykonywane podczas najważniejszych uroczystości, takich jak chrzty, przyjęcie pierwszej komunii świętej, śluby, a także pogrzeby. Liczne są także zdjęcia rekrutów i żołnierzy wojska polskiego.

Zapraszamy do fotograficznej podróży w przeszłość!

Zadanie zostało zrealizowane  w ramach projektu pn. Digitalizacja zabytkowych szklanych klisz fotograficznych ze zbiorów Muzeum w Praszce poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”.

Skip to content