ZAPROSZENIE NA XVIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE W PRASZCE

ZAPROSZENIE NA XVIII OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM NUMIZMATYCZNE W PRASZCE

„Nummus tamquam alter ego – Pieniądz to jakby drugie ja”

Seminarium odbędzie się 16.09.2023 r. w Muzeum w Praszce.

Tegoroczne motto seminarium, „Nummus tamquam alter ego – Pieniądz to jakby drugie ja”, kontynuując założenia poprzednich dwóch spotkań, celowo jest tematem szerokim, z którym utożsamić może się każda osoba żywo związana z numizmatyką.

Zapraszamy zatem pasjonatów numizmatyki, kolekcjonerów, badaczy, pracowników naukowych, muzealników do zgłaszania referatów w terminie do 15 sierpnia 2023 r. Zgłoszenia prosimy kierować na adres organizatora: muzeum@praszka.pl Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliację autora oraz krótki abstrakt (ok. 1/2 strony) referatu. O akceptacji referatów autorzy zostaną powiadomieni do 31 sierpnia 2023 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem: Portal Numizmatyczny, Praszkowski As Serwisowy, Radio Ziemi Wieluńskiej.

Skip to content