wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Opolska karta rodziny i seniora

Nowe publikacje do nabycia w Muzeum

"Praszka na starej pocztówce i fotografii" Praszka 2017, Cena: 30 zł                                                                                             

"Są miejsca na ziemi, w których zawsze czujemy się bezpiecznie i dobrze, każdy budynek, ulica czy spotykana osoba wywołują wspomnienia naszego dzieciństwa lub tych, którzy byli przed nami. Praszka jest niewątpliwie takim miejscem dla tych, którzy w niej mieszkają lub mieszkali; mała ojczyzna, w której wszyscy możemy powiedzieć, że jesteśmy w swoim domu, u siebie. Dzięki życzliwości władz miasta oraz tych, którzy w nim mieszkają, przekazujemy Państwu wyjątkową pozycję, w której na nowo będziemy mogli odkryć piękno przeszłości i teraźniejszości miasta. Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej publikacji mieszkańcy po raz kolejny będą mogli zobaczyć wartość i piękno swojej małej ojczyzny, jaką jest Praszka, a goście i Ci, którzy odwiedzają nasze miasto, zobaczą, że Praszka to miejsce bezpieczne, gościnne i życzliwe dla wszystkich."

Wydawca


"Blisko i daleko II. Sympozjum Regionalistów Praszka 2016" red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk,  Wieluń - Praszka 2017, Cena: 15 zł

"W dniu 26 listopada 2016 roku w gościnnych murach Muzeum w Praszce odbyło się "II Sympozjum Regionalistów - Praszka 2016", zorganizowane ponownie wspólnym wysiłkiem pracowników Muzeum             w Praszce oraz Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Swoje dokonania prezentowali przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się szerzeniem i utrwalaniem wiedzy o swoich "małych Ojczyznach", jak                    i indywidualni badacze zaangażowani w prace regionalne. Do uczestnictwa poproszono 9 prelegentów, którzy zaprezentowali barwną panoramę wiedzy o fragmentach przeszłości swych regionów, indywidualnych zainteresowaniach, pasjach, wszystkim tym, co ich fascynuje. (...)Formuła sympozjum jest otwarta. Dotyczy to również niniejszego wydawnictwa. Po raz pierwszy publikujemy w nim wypowiedzi, które nie zostały zaprezentowane na spotkaniu (D. Kasprzyk, Radości i smutki regionalistów oraz A. Bąk, W świecie, gdzie kultura jest komunikacją, a komunikacja -  kulturą). Dotykają one szeroko rozumianej problematyki regionalizmu. Miejmy nadzieję, że ta innowacja oraz zaprezentowane teksty zostaną przyjęte                              z zainteresowaniem."

Z. Włodarczyk

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015