wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Opolska karta rodziny i seniora

Najnowsze wydawnictwa do nabycia w Muzeum

Andrzej Tajchert "Kolej wąskotorowa Wieluń-Praszka-Olesno"

Wydanie drugie, 2016. Cena: 60 zł

Książka przedstawia historię nieistniejących kolei wąskotorowych pomiędzy Olesnem, Gorzowem Śląskim, Działoszynem, Praszką i Wieluniem. Na dawnym pograniczu zaborów, a później przy granicy II Rzeczpospolitej oraz w województwie sieradzkim do 1987 roku istniał transport wąskotorowy dobrze służący lokalnym społecznościom. Przez prawie 90 lat funkcjonowania zarówno oleska „Paulinka” jak i kolej Praszka – Wieluń wpisały się w krajobraz i życie społeczne. Autor dołożył starań, aby w książce opisać wszelkie aspekty pracy kolei i ludzi z nią związanych. Stare zdjęcia, bilety, dokumenty pomogą wczuć się w tamtą atmosferę.


"Blisko i daleko. Sympozjum regionalistów – Praszka 2015"

red.  Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk, Wieluń 2016. Cena: 15 zł

Dwudziesta trzecia publikacja Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego jest pokłosiem ubiegłorocznego Sympozjum Regionalistów, które zainaugurowało ten cykl spotkań w Muzeum w Praszce. Autorami artykułów, które znalazły się w tomie są m.in.: dr Zdzisław Włodarczyk, dr Lubomira Tyszler, prof. Krzysztof T. Witczak, mgr Marta Małkus, mgr Andrzej Ruszkowski, ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, dr Tomasz Nowak, mgr Jan Książek, mgr Renata Płaczek-Zielonka, mgr Jerzy Maciejewski, mgr Iwona Podeszwa oraz dr Zbigniew Szczerbik. Książka prezentuje osiągnięcia różnych środowisk regionalistycznych oraz wyniki badań uczonych rozmaitych dziedzin nauki związanych z regionalizmem.


Copyright by Muzeum w Praszce 2015