wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Z wielkim żalem

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 listopada 2020 r. zmarł w wieku 52 lat dr Zbigniew Szczerbik, Dyrektor naszego Muzeum. Odszedł od nas Dyrektor, Przyjaciel, miłośnik historii, Człowiek wielkiego serca.

Panie Dyrektorze, z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Pana śmierci. Znaliśmy Pana jako człowieka, dla którego praca była największą pasją, a Muzeum w Praszce drugim domem. Dawał Pan świadectwo temu, że jest Pan dobrym i wartościowym człowiekiem. Zarażał nas Pan otwartością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy i jak nikt inny potrafił Pan opowiadać o dziejach odległych oraz o historii Praszki, naszej małej ojczyzny… Dlatego dzisiaj wszyscy czujemy smutek i żal. Pocieszamy się tym, że widocznie gdzie indziej był Pan bardziej potrzebny...


Panie Dyrektorze, Drogi Przyjacielu pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci, sercach i modlitwie.
Spoczywaj w spokoju!

 

Zbigniew Szczerbik  (10.10.1968 r. - 9.11.2020 r.) - absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Wydziału Filologiczno-Historycznego. W 1999 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, na podstawie dysertacji pt. Sejm koronacyjny Władysława IV. W latach 1993 – 1996 pracował jako nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w: Publicznej Szkole Podstawowej nr 4, Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Zawodowych w Praszce. Od 1995 r. pracownik merytoryczny Muzeum w Praszce, a od 2015 r. Dyrektor Muzeum w Praszce. Członek Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Praszkowskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Prezes Koła PTN w Praszce, wiceprezes Jastrzębskiego Koła PTN. Autor książki Sejm koronacyjny Władysława IV w 1633 r., rozdziałów do monografii gmin: Mokrska, Czarnożył, Osjakowa, Wierzchlasa, wsi Krzyworzeka i Żytniowa; współredaktor Wieluńskiego słownika biograficznego oraz materiałów pokonferencyjnych Blisko i daleko. Autor ponad 130 artykułów naukowych i popularno-naukowych, publikowanych m.in. na łamach: „Biuletynu Numizmatycznego”, „Częstochowskiego Magazynu Numizmatycznego”, „Grosza”, „Na Sieradzkich Szlakach”, „Rocznika Powiatu Oleskiego”, „Rocznika Wieluńskiego”, „Śląska Opolskiego”, „Studiów Waweliana” i wielu innych. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i spotkań, m.in. „Historii lokalnej powiatu oleskiego”, „Seminarium Numizmatycznego w Praszce”, „Sympozjum Regionalistów Blisko i daleko”, posiedzeń oddziałów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego  czy podczas spotkań z młodzieżą szkół ponadpodstawowych w Gminie Praszka i Gorzów Śląski. Dwukrotnie uhonorowany przez Starostę Powiatu Oleskiego tytułem „Januarego”, a także wieloma odznaczeniami i dyplomami uznania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W 2019 r. wyróżniony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa za zaangażowanie w organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015