wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Nowe publikacje w Muzeum w Praszce

Rocznik powiatu oleskiego, nr 13 (2020), cena 26 zł

Znajdują się w niej następujące artykuły :

Ewa Cichoń -  W 100 – lecie Powstań Śląskich i Powstania Oleskiego

Łukasz Piechnik, Marek Kaziak – Kłokoczka południowa Staphylea pinnata na Śląsku Opolskim

Katarzyna Midura – Emanuel Kania- wybitny, choć nieco zapomniany pianista

Gerard Wons  – Wojskowy Majątek Rolny w Zębowicach 1945 – 1947

Bp Jan Kopiec – Przydatność relacji „ad limina Apostolorum” do badań nad Olesnem

dr Zbigniew Szczerbik – Sytuacja demograficzna w Szyszkowie w świetle spisu z 1790 roku

ks. dr Bernard Joszko – Ojciec Marcin Tomasz Hałupka – bodzanowicki zakonnik

dr Przemysław Jagieła – Polska organizacja konspiracyjna w Oleśnie w latach 1919 – 1921

Wojciech A. Łonak – Ziemia Oleska w pradziejach

Paweł Mrozek – 100. Rocznica założenia Bauhausu  1919 – 2019. Dobrodzieńskie budowle modernistyczne

Ks. prof. dr hab. Sławomir Zabraniak – Stan beneficjum plebańskiego parafii Praszka w świetle wizytacji za czasów ks. prepozyta Hiacynta Łuczyńskiego (1749 – 1767)

dr Magdalena Krzyżanowska – Wincenty Jungowski – Praszkowianin nietuzinkowy

dr Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska – Wojnar – Polskie protokoły sądów rozjemczych z powiatu oleskiego z XIX wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu

dr Kamil Pecela – wiersze

dr Zdzisław Włodarczyk – Spotkania regionalistów w Praszce – „Blisko i daleko”

dr Krzysztof Latocha – Jan Pielok (1922 – 2019)

Hubert Imiołczyk – Borki Wielki w czasach PRL – u (na podstawie kronik Klasztoru Franciszkanów) cz. II

Ewelina Lach – Langer – Krótka historia parafii Przedmość

Monika Nalichowska – Jan Nikodem Jaroń

Waldemar Szydło – Olesno miasto na pograniczu śląsko – małopolskim u schyłku średniowiecza

Maria Feliks – 40 lat Muzeum w Praszce

Aleksandra Starczewska – Wojnar – Katalog pieczęci wiejskich dawnego powiatu oleskiego od końca XVIII do początków XX wieku, część 4

Piotr Górok – Dzieje oleskiej „Paulinki”

Damian Troczka – Jubileusz 100 – lecia parafii w Jaworznie 1919 – 2019

Joachim Wloczyk – I któżby w drukowane nie wierzył gazety

Anna Bieniek – O. Teodor Famuła – oblat z Kościelisk

Bartosz Grabowski - Radawka -potok wpisany w dzieje Radawia

Ks. dr Stanisław Gasiński – Odpust zupełny – dar kościoła. Sanktuarium Kalwaryjskie Matki Zawierzenia w Praszce

Roch Antkowiak – Olesno, Armii Krajowej 5

dr Grzegorz Brodacki – Jest miasteczko ponad rzeczką

Zbigniew Gil - Zając

Magdalena Dragon – Na suzbie u farorza Pawła Krawczyka

Anna Wierszak – Ło starcynej komorz

Róże powiatu 2019 – sylwetki nagrodzonych

Rocznik wieluński, t. 19, Wieluń 2019, cena 25 zł

Znajdują się w niej następujące artykuły :

ROZPRAWY I STUDIA                      

Zbigniew Lechowicz - Wokół Rudy. Zaawansowanie badań i postulaty poznawcze

Sławomir Zabraniak - Kolegia wikariuszy i mansjonarzy wieluńskich do połowy XVIII w. 

Krzysztof Tomasz Witczak - Motyw czapli w Trenach Gabriela z Wielunia

Tomasz Stolarczyk - Zbiory kazań i dzieła teologiczne w wieluńskiej bibliotece paulinów w świetle najstarszego zachowanego inwentarza bibliotecznego z roku 1711 

Ks. Kamil Kęsik - Patriotyzm praktyczny ks. Izydora Kowalskiego – proboszcza czasu I wojny

światowej w Działoszynie 

Michał Michalski - Uwarunkowania prawno-administracyjne o charakterze reglamentacyjnym

w powiecie wieluńskim z racji nadgranicznego położenia (1918-1939)

Ks. Paweł Kostrzewski - Wspomnienia ks. Wincentego Przygodzkiego z pobytu w obozie przejściowym

na Radogoszczu k. Łodzi (11 listopada 1939 – 15 stycznia 1940) 

RECENZJE I OMÓWIENIA                

Elwira Kaczyńska - Przywilej króla Polski Władysława IV Wazy z roku 1645 zezwalający

na osiedlenie się franciszkanów iryjskich w mieście Wieluniu  

Zdzisław Włodarczyk - Książka zapisowa szkoły pijarskiej w Wieluniu z lat 1804-1816 

Zdzisław Włodarczyk - Pełnomocnictwo Piotra Walewskiego (1861) 

Zdzisław Włodarczyk - Placówki oświatowe na terenie powiatu wieluńskiego w świetle urzędowego zestawienia z 1886/1887 roku  

RECENZJE I OMÓWIENIA                

Piotr Wawrzyniak - Silva rerum czyli garść znamienitych różności  o Konopnicy i jej dziejach

KRONIKA I SPRAWOZDANIA          

Tadeusz Grabarczyk - Uroczystość dedykowana profesorowi Tadeuszowi Nowakowi – Łódź, 5 listopada 2019 r. 

Zbigniew Szczerbik - V Sympozjum Regionalistów – Praszka 2019

SPRAWOZDANIE                               

Zdzisław Włodarczyk - Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2018

Wieluński słownik biograficzny t.4, pod red: Z. Szczerbika, K.T. Witczaka, Z. Włodarczyka, Wieluń 2019, cena 30 zł

"Wieluński słownik biograficzny zamieszcza biogramy osób już nieżyjących, szczególnie zasłużonych dla regionu, wykazujących postawy patrityczne i prospołeczne. WSB zawiera także sylwetki osób urodzonych, zmarłych lub pochowanych na ziemi wieluńskiej,      a także czasowo na niej mieszkających, które są godne upamiętnienia za względu na ich dokonania naukowe, artystyczne, literackie, sportowe, polityczne lub społeczno-kulturowe. W czwartym tomie WSB znalazło się 117 biogramów opracowanych przez 34 osoby."

 

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015