wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Opolska karta rodziny i seniora

IV Sympozjum Regionalistów Praszka 2018

W sobotę 24 listopada 2018 r. w Muzeum w Praszce odbyło się IV Sympozjum Regionalistów. Spotkanie rozpoczęli organizatorzy wydarzenia: dyrektor Muzeum w Praszce Zbigniew Szczerbik oraz prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Zdzisław Włodarczyk. Ponad 50 uczestników spotkania mogło wysłuchać następujących referatów:

- prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń, Kobiety w księgach miejskich Działoszyna w XVI-XVIII w.

- dr Damian Kasprzyk, Regionalizm jako forma miłości i jej konsekwencje etosowe

- Danuta Skrzypczyk, Papier wszystko zniesie? Dylematy konserwatora papieru

- dr Małgorzata Iżykowska, Aleksandra Starczewska-Wojnar, "Iże go w tutejszej karczmie popyrtoł". Karczmy powiatu oleskiego w XIX wieku w świetle protokołów sądów rozjemczych

- prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak, Łacińskie treny Gabriela z Wielunia na śmierć Barbary z Karśnickich Konopnickiej z 1606

- Jarosław Stulczewski, Współczesna działalność Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli

- dr Tomasz Stolarczyk, Polskich dominikanów kłopoty z Temidą

- Agnieszka Kotynia, Działania Gminy Lipie w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego w latach 2011-2018

- ks. dr Kamil Kęsik, Straty  poniesione przez parafię i wieś Rudniki koło Wielunia podczas I wojny światowej.

-  dr Joanna Filipczyk, Złota dziesiątka architektury Opola 1945-2018

- Maria Feliks, Z kresowych Tuligłów do dolnośląskiej Łoziny – historia Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Na zakończenie wykładów zaprezentowano nową publikację: "Blisko i daleko III"


Copyright by Muzeum w Praszce 2015