wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Gmina Praszka okiem drona. Fotografie Piotra "Dudiego" Dudka

"Gmina Praszka okiem drona. Fotografie Piotra "Dudiego" Dudka". Praszka 2019. Cena: 28 zł

Gmina Praszka leży w północno–wschodniej części województwa opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 102,8 km2, a zamieszkuje ją 14.519 osób. Siedzibą gminy jest miasto Praszka, leżące w dorzeczu rzek Prosny, Wyderki i Ożarki. Gmina pod względem historycznym pozostawała w obrębie administracyjnym ziemi wieluńskiej. Do roku 1975 znajdowała się w granicach województwa łódzkiego, do 1999 roku częstochowskiego. W wyniku reformy administracyjnej Gmina Praszki obecnie przynależy do województwa opolskiego, powiatu oleskiego. Gmina podzielona jest na 16 sołectw. W okresie między majem a październikiem 2019 roku w Muzeum w Praszce prezentowano wystawę pt. Gmina Praszka okiem drona. Fotografie Piotra „Dudiego” Dudka. Wystawa ukazywała współczesną Gminę Praszka z jej walorami kulturowymi, historycznymi i przyrodniczymi. Fotografia, jak żadna inna dziedzina sztuki wizualnej, potrafi w pełni ukazać wszystkie te płaszczyzny naszej małej ojczyzny. Fotografia umożliwia uchwycenie ulatujących chwil z życia zarówno całych społeczności, jak i pojedynczych ludzi. Stanowi nieodzowny element w dokumentowaniu działalności człowieka oraz całych społeczności. Jest też obserwatorem zachodzących zmian, utrwala przemijający czas dla następnych pokoleń. Piotr „Dudi” Dudek urodził się 28 lipca 1979 roku. Od urodzenia związany jest z Gminą Praszka, a szczególnie z Praszką i Strojcem, który jest jego rodzinną miejscowością. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, Wydziału Wzornictwo, kierunku Projektowanie Graficzne. Od 2008 roku prowadzi w Praszce Studio Graficzne „DUDI”. Jego zainteresowania oscylują wokół modelarstwa i dronów. Szczególnie te ostatnie stały się Jego pasją życia. Dzięki niej dokumentuje współczesność naszej Gminy, i nie tylko, ukazując jej bogactwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze. W 2017 roku ukazał się album pt. Praszka na starej pocztówce i fotografii, w którym zaprezentowano zdjęcia dawnej Praszki, jej mieszkańców i obraz życia codziennego. Niniejszy album stanowi świetne uzupełnienie poprzedniego, poprzez ukazanie dnia dzisiejszego naszej małej ojczyzny.
Zbigniew Szczerbik
Dyrektor Muzeum w Praszce


Copyright by Muzeum w Praszce 2015