160. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Summary

"Komitet Centralny w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku podejmuje decyzję o rozpoczęciu działań zbrojnych, ogłaszając się jednocześnie Tymczasowym Rządem Narodowym. Powstanie Styczniowe trwało do drugiej połowy 1864 roku, a miejscami i dłużej. Dopiero w kwietniu 1865 roku Rosjanom udało się rozbić oddział ks. Stanisława Brzóski. Przyjmuje się, że przez oddziały powstańcze przewinęło się ogółem około 200 tysięcy osób. Stoczono ponad 1200 potyczek. Powstanie Styczniowe spotkało się z pozytywnym odzewem wśród części społeczeństwa państw zachodnich. Przejawiało się to nie tylko w manifestowaniu poparcia, ale także w bezpośrednim udziale grup cudzoziemców w oddzałach powstańczych. Natomiast władze państw zachodnich swoje działania ograniczyły tylko do wysyłania not dyplomatycznych. (...)
Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej, w tym jej południowej części odcisnęło swoje głębokie piętno, czego przykładem są liczne pamiątki (groby, pomniki itp.). Okolice Praszki i Rudnik leżące nad rzeką Prosną, która w tym okresie była rzeką graniczną z Prusami, były areną licznych większych i mniejszych starć między powstańczymi oddziałami, a oddziałami rosyjskimi. Na tych terenach przebiegał jeden ze szlaków zaopatrzeniowych, którymi płynęła pomoc dla walczących powstańców. Dnia 11 kwietnia 1863 roku pod Kuźniczką, niedaleko Strojca, oddział pod dowództwem Józefa Oksińskiego stoczył potyczkę. Podczas niej polegli m.in. Franciszek Michalski, Jan Godlewski, Władysław Sobolewski. Oddział rosyjski 5 kwietnia 1863 roku ograbił mieszkańców Wierzbia. (...)
Powstanie Styczniowe było ostatnim polskim zrywem niepodległościowym w XIX wieku. Po jego brutalnym zdławieniu na terenach zaboru rosyjskiego zapanował terror rosyjski. Dokonywano egzekucji osób oskarżonych o udział w powstaniu, aresztowań i zsyłek na Sybir. Rosjanie przeprowadzili konfiskatę majątków powstańczych lub osób oskarżonych o ich wspieranie. Ostatecznie zlikwidowano odrębność administacyjną Królestwa Polskiego. (...)"
Tekst: Zbigniew Szczerbik, Praszka 2013 r.
Zdjęcie: Pomnik, zbiorowa mogiła praszkowskich powstańców, na cmentarzu w Praszce. W czasie Powstania Styczniowego w bitwie pod Praszką zginęło 12 powstańców.
Zdjęcie wykonane 20 stycznia 2023 r.

Skip to content