wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Opolska karta rodziny i seniora

Dziedzictwo krajobrazu powiatu oleskiego - kolejne spotkanie z cyklu Historia lokalna

8 września 2017 r. w Muzeum w Praszce odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Historia Lokalna w powiecie oleskim, pt. "Dziedzictwo krajobrazu powiatu oleskiego". Wydarzenie to wpisało się jednocześnie w obchody tegorocznej, 25 już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbywa się pod hasłem "Dziedzictwo krajobrazu - krajobraz dziedzictwa". 

Poprzez tak sformułowany temat Narodowy Instytut Dziedzictwa chce zwrócić uwagę na krajobraz, jako zapis działalności pokoleń naszych przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym.

"Dziedzictwo krajobrazu powiatu oleskiego" to temat ogólny spotkania, w ramach którego uczestnicy mieli możliwość wysłuchania dwóch referatów:

"Architektura drewniana okolic Praszki" - Maria Feliks, etnograf, Muzeum w Praszce

"Dziedzictwo reformacji na dawnym pograniczu" - dr Zdzisław Włodarczyk, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe

Spotkanie otworzył wicestarosta Roland Fabianek, których powitał zebranych słowem wstępnym. Swoją obecnością wydarzenie to zaszczycili ponadto: Danuta Antas Sekretarz Powiatu, Renata Płaczek-Zielonka Naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu,  Henryk Krześniak Radny Powiatu Oleskiego, Jarosław Tkaczyński burmistrz Praszki, a także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, emeryci z Grupy Seniorów oraz miłośnicy historii lokalnej i pasjonaci historii.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania i już dziś zapraszamy na kolejne.


Copyright by Muzeum w Praszce 2015