wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Nowa publikacja "Blisko i daleko V"

Wydawnictwo to zbiór tekstów wygłoszonych podczas Sympozjum Regionalistów, które odbyło się w Muzeum w Praszce 30 listopada 2019 r. Książka do nabycia w cenie 20 zł.

W publikacji znalazły się następujące artykuły:

Zdzisław Włodarczyk
Blisko i daleko – tom piąty..................................................5
Damian Kasprzyk
Regionaliści i (ich) książki..................................7
Tomasz Stolarczyk
Dzieje królewskiego zamku w Łęczycy (XIV-XX w.) na tle historii miasta.......19
Zdzisław Włodarczyk
Testament ks. proboszcza Urbana Górnego z Krzyworzeki
w powiecie wieluńskim (1814)
...................................................................................35
Amadeusz Szklarz-Habrowski, Iwona Młodkowska-Przepiórowska
Projekt książki pt.: Studium interdyscyplinarne wokół nieistniejącego
kościoła szpitalnego św. Barbary w Starej Częstochowie
......................................39
Tomasz Andrzej Nowak
Tatarzy w Stobiecku Miejskim. Między legendą, historią i współczesnością........65
Ks. Jacek Kapuściński
Stan badań nad Tekami Grygosińskiego w Archiwum Archidiecezji
Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
.....................93
Ks. Kamil Kęsik
I wojna światowa w parafii w Praszce – realia duszpasterskie i wojenne.........121
Zbigniew Szczerbik
Towarzystwo Przemysłowo-Górnicze Praszka–Pilawa. Przyczynek
do dziejów kopalnictwa rud żelaza na terenie gminy Praszka
...........................155
Joanna Filipczyk
Czyja to głowa? Na marginesie wystawy Świat z ulicy Poprzecznej.
Ruta Molin (1937-2005) i Adolf Panitz (1936-2010) – szkic do podwójnego
portretu, czyli o potrzebie regionalnych baz ikonograficznych
.........................165
Małgorzata Iżykowska, Justyna Sowińska
„Z polskim słowem na odrzańskim szlaku” – edukacja regionalna
w Archiwum Państwowym w Opolu
.......................................................................175
Maria Feliks
Zdzisław Spodzieja – rzeźbiarz z Praszki. Przyczynek do badań nad twórczością
lokalnych artystów nieprofesjonalnych
............................................................191
Jan Sosnowski, Krzysztof Tomasz Witczak
Kontrowersje wokół nazw służebnych poświadczonych na ziemi
wieluńskiej
...................................................................................................................197
Fototeka sympozjum (Artur Musiał)........................................
...............................211


Copyright by Muzeum w Praszce 2015