wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Archiwum wydarzeń - 2020  › JUBILEUSZ MUZEUM

TO JUŻ 40. LAT

 

Szanowni Państwo!

        

         Tak to już 40 lat. Muzeum w Praszce właśnie dzisiaj obchodzi jubileusz czterdziestolecia. Dokładnie 8 maja 1980 roku nastąpiło uroczyste otwarcie naszej instytucji dla zwiedzających. Ależ ten czas leci.

         Tamten majowy pogodny dzień zgromadził bardzo wielu znamienitych gości oraz mieszkańców naszej gminy. Było to wydarzenie ważne nie tylko dla władz miasta czy pracowników nowo powstałego muzeum, ale również dla naszej lokalnej społeczności. Pozostało ono we wspomnieniach uczestników,
w zapiskach kronikarskich, archiwalnych, dokumentach i na fotografiach.

         Wówczas też podjęto zobowiązanie tak wobec fundatora muzeum prof. Konrada Jażdżewskiego, który na ten cel przekazał kamienicę po swoich przodkach ze strony matki, jak również wobec lokalnej społeczności. Dotyczyło ono naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, jego badania i ocalenia od zapomnienia dla następnych pokoleń.

         Przez te 40 lat Muzeum w Praszce zorganizowało około 300 wystaw zmiennych. Nasza działalność na polu edukacji to warsztaty, lekcje muzealne, wykłady. Muzeum to także i działaność naukowa: Sympozjum Regionalistów, Seminarium Numizmatyczne, Historia lokalna, sesje i konferencje.

         Ale muzeum to eksponaty. W ciągu tych 40. lat w naszych zbiorach, dzięki naszym Darczyńcom, znajduje się już ponad 13 tysięcy eksponatów, zgromadzonych w sześciu działach: archeologicznym, etnograficznym, historycznym, przyrodniczym, sztuki i techniki. To jest dusza każdego muzeum, cel i sens jego działalności.

         Ale działalność muzeum to także i LUDZIE. Zwiedzający, goście, uczestnicy naszych spotkań, sesji i konferencji, darczyńcy, sponsorzy i cała rzesza bezimiennych osób, niezwykle życzliwa dla nas i naszej pracy. W tym dniu pragnę im wszystkim powiedzieć DZIĘKUJĘ. Muzeum to także pracownicy, niektórzy widoczni, niektórzy mało widoczni. Bez ich pracy
i zaangażowania nie byłoby MUZEUM. Chciałbym też w tym wyjątkowym dniu, byłym i obecnym pracownikom, powiedzieć DZIĘKUJĘ.

         Słowo DZIĘKUJĘ pragnę skierować do organizatora naszej placówki: władz naszej Gminy, za wspieranie naszej pracy, cierpliwość, a przede wszystkim za zaufanie, dzięki czemu mogliśmy i możemy realizować naszą misję.

         Szanowni Państwo! 40. lat minęło – szybko, dużo się w tym czasie wydarzyło, dużo się zmieniło, zmieniało się też i samo muzeum. Ale przed nami następne lata, następne zadania i cele do realizacji, wystawy, konferencje, sesje, warsztaty, wykłady, lekcje muzealne. Kolejne lata pracy dla naszej lokalnej społeczności  dla zachowania jej dziedzictwa. Wierzę, że będą to lata intensywnej pracy. Mimo, że w tym trudnym czasie, kiedy nie mogliśmy się spotkać na naszym jubileuszu, to przyszłość przyniesie nam wiele następnych ważnych wydarzeń muzealnych, na które już teraz SERDECZNIE ZAPRASZAM.

dr Zbigniew Szczerbik

Dyrektor Muzeum w Praszce


Copyright by Muzeum w Praszce 2015