wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Archiwum wystaw - 2020  › Wystawa "Nie bójcie się sztuki !"

Nie bójcie się sztuki! Wybór z kolekcji prac twórców opolskich Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

„Kolekcja  prac twórców opolskich jest budowana w Muzeum Śląska Opolskiego od przeszło pół wieku. Dziś liczy około 600 obiektów (malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika, ceramika, instalacje)
i prezentuje prace kilkudziesięciu artystów czynnych w Opolu i na Opolszczyźnie po II wojnie światowej w ramach utworzonego od podstaw nowego, polskiego środowiska artystycznego. Na wystawie w Muzeum w Praszce pokazujemy niewielki jej fragment – łącznie 33 prace, które przybliżają twórczość 23 artystów. Obiekty wybrano w taki sposób, żeby z jednej strony zilustrować w miarę równomiernie wszystkie dekady, z drugiej zaś – żeby ten wybór był dobrym punktem wyjścia do rozmowy o sztuce jako takiej, nie tylko o sztuce opolskiej.

Najstarszą pracą jest abstrakcyjny obraz Franciszka Pikuły Kompozycja II, który trafił do Muzeum Śląska Opolskiego w 1959 roku jako pierwsze dzieło współczesnego opolskiego artysty – to od niego zaczęła się kolekcja. Najnowsza praca to Niebieski kombinat Bartosza Posackiego, obraz nagrodzony Grand Prix na Salonie Jesiennym – dorocznym przeglądzie prac opolskich twórców w roku 2005.”

dr Joanna Filipczyk

Wystawa czynna od 12 marca do 30 czerwca 2020 r.


Copyright by Muzeum w Praszce 2015