wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Zasady dotyczące otwarcia Muzeum w Praszce od 5 maja 2020 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 02.2020 Dyrektora Muzeum w Praszce z dn. 04.05.2020 r. oraz po konsultacjach z Burmistrzem Praszki i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Oleśnie,                od 5 maja następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających.

Do odwołania zawiesza się wszelkiego rodzaju zajęcia edukacyjne prowadzone w muzeum oraz udostępnianie księgozbioru biblioteki muzealnej.

Od 5 maja 2020 r. wprowadza się na czas zagrożenia wirusem COVID-19 instrukcję określającą zasady udostępniania sal wystaw stałych i czasowych dla zwiedzających, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA ZWIEDZANIA MUZEUM W PRASZCE

W OKRESIE ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID –19

 

Od dnia 5 maja 2020 roku następuje otwarcie Muzeum w Praszce dla zwiedzających, w ograniczonym zakresie, na następujących zasadach:

1. jednocześnie na terenie muzeum może przebywać do 10 zwiedzających;

2. każdy pracownik muzeum oraz każdy zwiedzający ma obowiązek mieć założoną maseczkę lub inny materiał, zasłaniający usta i nos;

3. każdy wchodzący do muzeum ma obowiązek dokonywać dezynfekcji rąk przy pomocy przygotowanego środka pod nadzorem pracownika muzeum;

4. podczas zwiedzania muzeum należy zachowywać odpowiedni bezpieczny dystans min. 1,5 metra między osobami;

5. wprowadza się nowe godziny zwiedzania:

poniedziałek - piątek  900- 1400 

sobota  900 - 1300

niedziela 900 - 1300 (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu dla grup powyżej 10 osób)

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015