wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Archiwum wydarzeń - 2019  › Spotkanie z Igorem Strojeckim

13 grudnia wspólnie z Biblioteką Publiczną gościliśmy w naszym Muzeum Pana Igora Strojeckiego - publicystę, varsavianistę i pasjonata geanalogii, który opowiedział nam o swoim przodku - Leonie Barszczewskim - niezwykle wyjątkowej postaci. Urodzony w 1849 roku podróżnik i fotograf,  na swoich fotografiach udokumentował  podróż po XIX wiecznej Azji środkowej.

Leon Barszczewski urodził się w Warszawie, a dzieciństwo spędził w Guberni Chersońskiej na Ukrainie. Po ukończeniu szkoły o profilu wojskowym wstąpił do armii carskiej. W latach 1876–1897 służył w batalionie w Samarkandzie. Był to czas, w którym odbywał wyprawy o znaczeniu militarnym i badawczym. Dotarł do dorzecza Zerawszanu, Amu-darii, Fan-darii, Iskander-darii, Góry Hisarskie, Zerawszańskie, Tien-szan, lodowce Pamiru  i Mazar-i-Szarif.  W czasie podróży Barszczewski prowadził badania botaniczne i zoologiczne, skutkiem czego było odkrycie licznych ziół i kamieni szlachetnych. Opisywał życie i kulturę poznanych ludów ich codzienność, obrzędy, wierzenia i muzykę, wszystko dokumentując na fotografiach. Za swoje prace został nagrodzony medalami w Paryżu i Warszawie.


Pan Igor Strojecki już od ponad trzydziestu lat prowadzi badania dotyczące życia swojego przodka. Badania opierał na podstawie notatek samego podróżnika, artykułów publikowanych w prasie oraz wspomnień jego córki, Jadwigi Barszczewskiej‑Michałowskiej. Swoją pracę opisał w książce pt. Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej, która jest dostępna do wypożyczania w bibliotece.

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015