wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Publikacje do nabycia w Muzeum

"Praszka na starej pocztówce i fotografii" Praszka 2017, Cena: 30 zł                                                                                             

"Są miejsca na ziemi, w których zawsze czujemy się bezpiecznie i dobrze, każdy budynek, ulica czy spotykana osoba wywołują wspomnienia naszego dzieciństwa lub tych, którzy byli przed nami. Praszka jest niewątpliwie takim miejscem dla tych, którzy w niej mieszkają lub mieszkali; mała ojczyzna, w której wszyscy możemy powiedzieć, że jesteśmy w swoim domu, u siebie. Dzięki życzliwości władz miasta oraz tych, którzy w nim mieszkają, przekazujemy Państwu wyjątkową pozycję, w której na nowo będziemy mogli odkryć piękno przeszłości i teraźniejszości miasta. Mamy nadzieję, że dzięki niniejszej publikacji mieszkańcy po raz kolejny będą mogli zobaczyć wartość i piękno swojej małej ojczyzny, jaką jest Praszka, a goście i Ci, którzy odwiedzają nasze miasto, zobaczą, że Praszka to miejsce bezpieczne, gościnne i życzliwe dla wszystkich."

Wydawca


"Reminiscencje Numizmatyczne" pod red.  A. Musiała, Z. Szczerbika, K.J. Walusia Cena: 45 zł

Publikacja, w której znajdują się referaty z Sympozjów Numizmatycznych w Praszce oraz Spotkań Pieniądza Zastępczego w Bardzie.

 


Copyright by Muzeum w Praszce 2015