wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Facebook

Znaczek Turystyczny

Opolska karta duzej rodziny

Opolska karta rodziny i seniora

Publikacje z serii Blisko i daleko

W Muzeum w Praszce można zakupić publikacje:

"Blisko i daleko III. Sympozjum Regionalistów Praszka 2017" red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk,  Wieluń - Praszka 2017. Cena 20 zł.

Znajdują się w niej następujące artykuły :

Z. Szczerbik III Sympozjum Regionalistów-Praszka 2017

Z. Włodarczyk Po raz trzeci…

D. Kasprzyk Regionaliści – co mówią o nich słowniki biograficzne

W. Szydło Średniowieczne rycerstwo ziemi oleskiej na wybranych przykładach

G. Pucka, B. Walacik Działalność Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” na rzecz odkrywania przeszłości wsi

M. Kopańska Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa

M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar "Tęgie znaki mu pozostały na zadniej części ciała". Życie i obyczaje mieszkańców powiatu oleskiego w archiwalnych aktach sądowych

T.K. Witczak Jan Niecisław Ignacy Badudouin de Courtenay (18451929) o konspiracji w Szkole Głównej Warszawskiej w przededniu wybuchu powstania styczniowego

A. Ustyniak Wspomnienie. W 105. rocznicę powstania Cukrowni "Wieluń"

J. Filipczyk Spacerownik po moim mieście. Wzory, pomysły, wątpliwości... Na przykładzie spaceru z Karolem Musiołem po Opolu

J. Kuropka Antoni Gabriel (1911-1991). „Wzloty i upadki” konstruktora lotniczego z Mnichowic koło Bralina

J. Kołacki Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce – projekt baz danych- Eskurs: Studium Przypadku Wieluń

"Blisko i daleko II. Sympozjum Regionalistów Praszka 2016" red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk,  Wieluń - Praszka 2017, Cena: 15 zł

"W dniu 26 listopada 2016 roku w gościnnych murach Muzeum w Praszce odbyło się "II Sympozjum Regionalistów - Praszka 2016", zorganizowane ponownie wspólnym wysiłkiem pracowników Muzeum             w Praszce oraz Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego. Swoje dokonania prezentowali przedstawiciele stowarzyszeń zajmujących się szerzeniem i utrwalaniem wiedzy o swoich "małych Ojczyznach", jak                    i indywidualni badacze zaangażowani w prace regionalne. Do uczestnictwa poproszono 9 prelegentów, którzy zaprezentowali barwną panoramę wiedzy o fragmentach przeszłości swych regionów, indywidualnych zainteresowaniach, pasjach, wszystkim tym, co ich fascynuje. (...)Formuła sympozjum jest otwarta. Dotyczy to również niniejszego wydawnictwa. Po raz pierwszy publikujemy w nim wypowiedzi, które nie zostały zaprezentowane na spotkaniu (D. Kasprzyk, Radości i smutki regionalistów oraz A. Bąk, W świecie, gdzie kultura jest komunikacją, a komunikacja -  kulturą). Dotykają one szeroko rozumianej problematyki regionalizmu. Miejmy nadzieję, że ta innowacja oraz zaprezentowane teksty zostaną przyjęte                              z zainteresowaniem."

Z. Włodarczyk


Copyright by Muzeum w Praszce 2015