wyszukiwarka


Wystawy czasowe

Opolska karta rodziny i seniora

Książka BLISKO I DALEKO III

W Muzeum w Praszce można zakupić publikację "Blisko i daleko III. Sympozjum Regionalistów Praszka 2017" red. Z. Szczerbik, Z. Włodarczyk,  Wieluń - Praszka 2017. Cena 20 zł.

Znajdują się w niej następujące artykuły :

Z. Szczerbik III Sympozjum Regionalistów-Praszka 2017

Z. Włodarczyk Po raz trzeci…

D. Kasprzyk Regionaliści – co mówią o nich słowniki biograficzne

W. Szydło Średniowieczne rycerstwo ziemi oleskiej na wybranych przykładach

G. Pucka, B. Walacik Działalność Stowarzyszenia „Razem dla Żytniowa” na rzecz odkrywania przeszłości wsi

M. Kopańska Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa

M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar "Tęgie znaki mu pozostały na zadniej części ciała". Życie i obyczaje mieszkańców powiatu oleskiego w archiwalnych aktach sądowych

T.K. Witczak Jan Niecisław Ignacy Badudouin de Courtenay (18451929) o konspiracji w Szkole Głównej Warszawskiej w przededniu wybuchu powstania styczniowego

A. Ustyniak Wspomnienie. W 105. rocznicę powstania Cukrowni "Wieluń"

J. Filipczyk Spacerownik po moim mieście. Wzory, pomysły, wątpliwości... Na przykładzie spaceru z Karolem Musiołem po Opolu

J. Kuropka Antoni Gabriel (1911-1991). „Wzloty i upadki” konstruktora lotniczego z Mnichowic koło Bralina

J. Kołacki Cmentarze ewangelickie w Wielkopolsce – projekt baz danych- Eskurs: Studium Przypadku Wieluń


Copyright by Muzeum w Praszce 2015